تبلیغات
فال و طالع بینی - یک طالع بینی عجیب واقعی و جدید
سه شنبه 24 فروردین 1389  13:34

 

اطمینان حاصل كنید كه تاریخ تولدی كه در دست دارید كاملاً دقیق و درست باشد.

برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من 30 آگوست 1983 را مثال می زنم.

2. تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی كه بنویسید تفاوتی نمی كند اما برای اینكه

ترتیب ثابتی را رعایت كنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت

كامل بنویسید. 8/30/1983

 

 • شماره ی ماه ها را اشتباه نكنید:

1. ژانویه               5. مه                   9. سپتامبر

2. فوریه               6. ژوئن                 10. اكتبر

3. مارس              7. ژوئیه                11. نوامبر

4. آوریل               8. آگوست           12. دسامبر

 

3. بین تك تك رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم

جمع كنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال 8/30/1983 اینطور عمل می كنیم.

32 = 3+8+9+1+0+3+8

 

4. وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع كردید و به یك حاصل جمع رسیدید،

بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع كنید.

5 = 2+3 = 32

 اگر حاصل جمع اولیه ی شما به صفر ختم شود، مانند 20، 30 یا 40، باز هم

این دو عدد را مانند هر عدد دیگری با هم جمع كنید.

برای اعداد تولد قرن بیستم، شما همیشه در پایان به یكی از اعداد زیر میرسید:

2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، یا 12

 

5. یكبار دیگر جمع بستن خود را كنترل كنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست

 را به دست آورده اید.

 

انرژی های هر یك از اعداد

(1) خلاقیت و اعتماد به نفس
(2) همكاری و تعادل
(3) بیان و حساسیت
(4) ثبات قدم و مراحل
(5) آزادی و انظباط
(6) بینش و پذیرش
(7) اعتماد و گشاده دلی
(8) وفور و قدرت
(9) تمامیت و عقل
(0) استعدادهای درونی

  

آنها كه عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از تركیب دو عدد به دست میآید.

مثلاً آنكه عدد زندگی 10 است، تركیبی از انرژی 1 و انرژی 0 می باشد. 11 مشخص كننده

دو مرتبه 1 است كه تمام مشكلات و ویژگی های عدد یك را دو برابر قوی تر می كند.

 

بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشكلات همراه با اعداد 1 تا 9

را در خود داریم. با وجود آنكه ممكن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط

داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری

بر زندگیمان دارد.

        1 ها خلاقیت و اعتماد به نفسشان را بروز می دهند.

 • 2 ها به صورت سیاستمدارانی تكامل یافته و متعادل درمی آیند.

 • 3 ها با بیان و حساسیتشان خود را بالا می كشند.

 • 4 ها به مراحل قدم به قدم برای رسیدن به اهدافشان غلبه می كنند.

 • 5 ها از طریق انضباط به ازادی درونی می رسند.

 • 6 ها تصویر بزرگتر را می بینند و به قبول كمال ذاتی دنیا می رسند.

 • 7 ها در به روی ایمان به خودشان و دیگران می گشایند.

 • 8 ها به قدرت و فراوانی می رسند و آن را در راه اهداف برتر صرف می كنند.

 • 9 ها با نمونه قرار گرفتن و الهام بخشیدن به دیگران درمورد تمامیت عقل برترشان،

 • دیگران را رهبری میكنند.


معنای اعداد

در معرفی انرژی ها، مشكلات و معانی هر یك از ارقام، باید به خاطر داشته باشید كه انگیزه ها و قدرت های همراه با هر یك از اعداد ممكن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممكن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر بگذارند.


1:  خلاقیت و اعتماد

وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی می شود. وفور چنین انرژی به 1 ها قدرت می دهد كه در هر كاری كه میكنند خلاقیت خود را به ظهور برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حركت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان یافتن آن به وجود نیاید ممكن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناك و ویرانگر به ظهور برساند.


2:  همكاری و تعادل

انرژی 2 ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همكاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص كنند و اگرنه ممكن است در كمك كردن به دیگران زیاده روی كرده و بعد سرخورده، خود را كنار بكشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت كردن كه منجر به رنجش و مقاومت خودشان می شود خودداری كنند.   
 

3:  بیان و حساسیت

لازمه ی اجرای هدف زندگی 3 ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این كار با درمیان گذاردن احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممكن انجام می پذیرد. آنها نیاز دارند كه راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه تحقیر كردن آنها، استفاده كنند.
 

4:  ثبات و مراحل

همانطور كه در هر ساختمان و خانه ای می بینیم،  4 ها هم باید یك زیربنای محكم و پابرجا بسازند و بعد با طی مراحل گام به گام بعدی به سوی كامل كردن هدف های خود پیش روند. 4 ها با متعادل ساختن قدرت با انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.


5:  آزادی و انضباط

افرادی كه با انرژی 5 كار میكنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این كار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میكنند. آنها به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمركز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممكن است بین دو سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.


6:  بینش و پذیرش

بینش زیبایی، پاكی و ایدآل های برترِ آنها كه با نیروی 6 كار می كنند ممكن است از طریق قضاوت درمورد خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص كمال برتر یا متعادل در هر كس یا هر چیز باشد. در عین حال كه خودشان و دیگران را قبول می كنند به سوی ایدآلهای برتر حركت كنند.


7:  اعتماد و گشاده دلی

آنها كه با عدد 7 كار می كنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها، باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد كنند و تا آن حد به روح برتری كه در درونشان در كار است ایمان داشته باشند كه از "پناهگاهشان" بیرون آیند و با گشاده دلی احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.


8:  وفور و قدرت

بیشتر 8 ها یا در طلب پول، قدرت، كنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم هست كه بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به كار بردن وفور و قدرت در خدمت یك هدف برتر باشند نه اینكه آن را هدف خود بدانند.


9:  تمامیت و عقل

هدف زندگی 9 ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است كه 9 ها با قرار گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می كنند.

  

جنبه های مثبت و منفی اعداد

هدف زندگی

بصورت مثبت

بصورت منفی

1.  خلاقیت و اعتماد

انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و كمك به كار می اندازد. به خودش مطمئن است.

احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میكند، احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.

2.  همكاری و تعادل

در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی دارد. به خودش و دیگران به یك نسبت كمك می كند.

احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است و عكس العمل نشان می دهد. كار را با همكاری بیش از حد شروع می كند و بعد ناگهان خود را كنار می كشد.

3.  بیان و احساسات

بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می كند.

احساس افسردگی و ناامیدی میكند، بیش از حد حساس است، شكایت و انتقاد می كند و بسیار به خود شكاك است.

4.  ثبات و قبول مراحل

به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود. صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد.

همه چیز را یكباره و همین الان می خواهد. از روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتكار كمی دارد.

5. آزادی و انضباط

مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمركز به كار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.

بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان است، پرشان است، بیش از حد تلاش می كند، متظاهر و بلوف زن است.

6.  بینش و پذیرش

تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است، كارش را عالی انجام میدهد بدون اینكه در دام كمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را قبول میكند.

بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با معیارهای كمال طلبانه قضاوت می كند، در جزئیات كم اهمیت غرق می شود.

7.  اعتماد و گشاده دلی

به درونی ترین احساساتش اعتماد میكند. آنقدر به دیگران اعتماد دارد كه قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می كند و احساساتش را در میان می گذارد.

احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از ذهنش به عنوان یك سپر استفاده می كند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.

8.  وفور و قدرت

از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می كند.

از مشكلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود كارشكنی می كند.

9.  تمامیت و عقل

در خط اصول برتر زندگی می كند. با مثال وجودیش دیگران را رهبری می كند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.

اهداف برتر را گم كرده، احساس تنهایی و بریدگی می كند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.

0.  استعدادهای درونی

از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در خدمت به دیگران  و برای اهداف برتر استفاده می كند.

بیش از حد حساس و عصبی است، كله شق، با زبانی طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.

 

با وجود اینكه هیچ عدد خاصی بر مشكلات یا امكانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و كیفیات همراه با هر یك از این اعداد را خلاصه كنیم. این تمایلات در كسانی كه آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می كند.

  

بصورت منفی:

 • 1 ها بیش از همه معتاد می شوند.

 • 2 ها بیش از همه وابسته می شوند.

 • 3 ها بیش از همه دچار افسردگی می شوند.

 • 4 ها بیش از همه نوسانی می شوند.

 • 5 ها بیش از همه وابسته می شوند.

 • 6 ها بیش از همه كمال طلب می شوند.

 • 7 ها بیش از همه دیوانه می شوند.

 • 8 ها بیش از همه رفتارهای مهاجمانه نشان می دهند.

 • 9 ها بیش از همه متعصب می شوند.

  

بصورت مثبت:

 • 1 ها بهترین هنرمندان خلاق را می سازند.

 • 2 ها بهترین سیاستمداران را می سازند.

 • 3 ها بهترین سخنوران را می سازند.

 • 4 ها بهترین تحلیل گران را می سازند.

 • 5 ها بهترین محققین را می سازند.

 • 6 ها بهترین قاضی ها را می سازند.

 • 7 ها بهترین مدرسان را می سازند.

 • 8 ها بهترین بشر دوستان را می سازند.

 • 9 ها بهترین رهبران را می سازند.

 

تحول انرژی ها: از ناتوانی به قدرت

هر یك از اعداد دارای طیفی از كیفیات هستند كه از منفی ترین تمایلات (ناتوانی ها) تا صفات مثبت (توانایی ها) را در بر میگیرد:

 • آنها كه با عدد 1 كار می كنند می توانند از عدم امنیت و اعتماد به قدرت ها ی خلاقه و اعتماد به نفس برسند.

 • آنها كه با عدد 2 كار می كنند می توانند از وابستگی متقابل و رنجش به تعادل و سیاسمتمداری برسند.

 • آنها كه با عدد 3 كار می كنند می توانند از افسردگی و تحمیل خود به بیانگری و الهام برسند.

 • آنها كه با عدد 4 كار می كنند. می توانند از عدم ثبات و عدم قاطعیت به قابلیت اعتماد و مدیریت برسند.

 • آنها كه با عدد 5 كار می كنند می توانند از احساساتی باز و وابستگی به زیركی و اعتماد به نفس برسند.

 • آنها كه با عدد 6 كار می كنند می توانند از ناامیدی و انتقادگری به دید بازتر و پذیرش برسند.

 • آنها كه با عدد 7 كار می كنند می توانند از دیوانگی و عزلت گرایی به بصیرت و گشاده دلی برسند.

 • آنها كه با عدد 8 كار می كنند می توانند از گول زدن خود و موقعیت طلبی به ثمربخشی و دست و دلبازی برسند.

 • آنها كه با عدد 9 كار می كنند می توانند از ریاكاری و تعصب به تمامیت و عقل برسند.

 • آنها كه با صفر كار می كنند می توانند از ترس های درونی و حساسیت بیش از حد به توازن با محیط و خدمت به خلق برسند.

 

صورتك هایی كه به چهره می زنیم...

احساس درونی ما، از جمله انگیزه های ناخودآگاه، آرزوها و ترس ها همیشه در سطح خود را نشان نمی دهند. اغلب ما به تدریج چهره ی خود را با نقاب اجتماعی میپوشانیم كه اغلب كاملاً با احساس درونیمان متفاوت است و درست نقطه ی مقابل آنچه را در درونمان حس می كنیم را نشان می دهد. این نقابها باعث سوء تفاهم شده و ارتباط متقابل مردم را با یكدیگر را مشكل می سازد. این نقابها بر سلامتی، روابط اجتماعی و كار ما تاثیر می گذارند.

 

هر یك از اعداد كیفیات ذاتی را آشكار می كنند كه بر زندگی ما رنگ می زنند. اما نقابی كه به چهره می زنیم اغلب با حقیقت درونی ما متفاوت است.

 • بسیاری از 1 ها ظاهری معتمد به نفس و آرام دارند تا فقدان امنیت درونی آنها را بپوشاند. طبیعت رقابتی آنها از ترسشان از حقارت  ریشه می گیرد. آنها ممكن است تظاهر كنند كه وابسته نیستند، اما در درون بترسند كه به تنهایی نمی توانند از عهده ی كارها برآیند.

 • بسیاری از 2 ها ظاهراً بیش از دیگران متعادل و تحلیل گر به نظر می رسند، اما در درون گرفتار تضاد و تناقضات ذهنی هستند كه منجر به فشارهای روحی آنهاست. آنها ممكن است وقتی نه می گویند به نظر سفت و سخت بیایند چون دارند مخالف فشارهای درونی خود برای تن در دادن و تسلیم شدن عمل میكنند. آنها از دیگران ایراد می گیرند چون در درون احساس مسئولیت میكنند.

 • بسیاری از 3 ها نقابی معتمد به نفس و محكم به چهره دارند كه احساسات ترس آلود و شكاك به خود و افسردگی آنها را پنهان می كند. آنها ممكن است به نظر منطقی و باهوش بیایند تا احساسات عمیق و حساسیت هایشان را بپوشانند.

 • بسیاری از 4 ها آنطور به نظر می رسند كه حساب همه چیز را كرده اند، اما در پشت چهره سرد و تحلیلگر ظاهریشان، ذهنی گردابی نهفته است كه آماده است تصمیم های تحمیلی براساس احساس درونی گیجی و بی هوشیشان بگیرد.

 • بسیاری از 5 ها در ظاهر مستقل به نظر می رسند اما اغلب احساس وابستگی می كنند یا وابستگی ها را به وجود می آورند. آن 5 هایی كه در ظاهر متمركز به نظر می آیند با تمایل به پریشانی درونی میجنگند و رودخانه ی دانش آنها ممكن است به جای عمق پهنا داشته باشد، چون در درون تشنه ی تجربیات بسیارند و از بی حوصلگی می ترسند.
 • بسیاری از 6 ها در اجتماعات خیلی متفق عمل می كنند، خونسرد، لبخند به لب، مهربان، و مواظب دیگرانند و كارهای درست انجام م یدهند. اما دارند با تمایل قضاوت كردن خودشان و دیگران درمقابل معیارهای بلندشان می جنگند. درست زیر این پوسته ی ظاهری، خشم نومیدی از تقصیرهایشان نهفته است.

 • بسیاری از 7 ها ظاهراً خیلی از خودشان مطمئن هستند، تصمیم های تحمیلی و بدون مشورت با دیگران می گیرند، اما خلاقیت آنها واكنش فقدان اعتماد درونی به خودشان است. نقاب اجتماعی و ذهن سریعشان به آنها كمك میكند كه اسرار خصوصی و دنیای درونیشان را پاسداری كنند.

 • بسیاری از 8 ها ظاهراً به نظر می رسد كه از قدرت اجتناب می كنند یا آن را دور می اندازند، درحالیكه در باطن د�


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 24 فروردین 1389
نظرات()   
   
angelinemlenar.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 22:57
It's difficult to find well-informed people about this subject, however, you
seem like you know what you're talking about!
Thanks
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 16:20
What's up, its good paragraph on the topic
of media print, we all be familiar with media is a fantastic
source of information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر